További találatok

EINHELL POWER X-CHANGE AKCIÓ ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK!

Főnyeremény: Einhell FREELEXO 800 LCD BT SOLO robotfűnyíró

Kisorsolunk még egy Einhell GE-CM 36/37 Li Set (2x 3,0 Ah) akkus fűnyíró szettet és egy TE-CD 18/40 Li-i +64 (2x2,0Ah) akkus fúró-csavarozó készlet is a résztvevők között.

Részvétel feltétele:

Vásároljon bármilyen Einhell Power X-Change Solo vagy Kit-es terméket az akció időtartama alatt, 2022.04.04. és 2022.05.31. között, a vásárlást igazoló számla/blokk másolatot együtt küldje el postán címünkre: Einhell Hungária Kft. 2092 Budakeszi, Budaörsi utca 2749/2 vagy emailben az ugyfelszolgalat@einhell.com-ra 2022.06.12. éjfélig. Nyereménysorsolás 2022. június 17. délelőtt 10:00 órakor!

Az Einhell Hungária Kft. 2022.04.04. és 2022.05.31. közötti nyereményjáték promóciójának hivatalos szabályzata:

 

Az Einhell Hungária Kft. 2022.04.04. és 2022.05.31. közötti nyereményjáték promóciójának hivatalos szabályzata:

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Einhell Hungária Kft. mint az alábbi játék szervezője (adószáma: 12193242-2-13, székhelye: 2092 Budakeszi, Budaörsi utca 2749/2., a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett Játékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag 18 életévüket betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt. A Játékban való részvétel feltétele a 2. pontban megjelölt termékekből legalább egy darab megvásárlása a nyereményjáték ideje alatt a 4. pontban meghatározottak szerint, valamint a vásárlást igazoló számlamásolat visszaküldése postán vagy emailben a Szervező címére vagy emailcímére. Az számlamásolat elküldésekor meg a játékban résztvevőnek el kell adnia a nevét, lakcímét és elérhetőségeit. A nyereményeket bármely érvényes Pályázatot beküldő játékos megnyerheti. A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is pályázhat. Ha valaki többször kíván pályázni, minden Pályázathoz különböző egyedi számla másolata szükséges. A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A játékból ki vannak zárva az Einhell Hungária Kft. munkatársai, valamint az Einhell Hungária Kft. hivatalos magyarországi viszonteladói, azok dolgozói, munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

A Játékban az Einhell Power-X Change Solo vagy Kit termékei vesznek részt.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Játék a 2022. április 04. napján 0 óra 00 perc 00 mp és a 2022. május 31. napján 23 óra 59 perc 59 mp között vásárolt, kijelölt termékekre vonatkozik. A Pályázatok beérkezésének határideje 2022. június 12. 23 óra 59 perc 59 másodperc. Sorsolás: 2022.június 17. közjegyző előtt történik a közjegyző székhelyén (Dr. Ligeti Erika közjegyző irodája: 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/b. I/5.), 10 óra 00 perckor.

 

4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

A Játékban kizárólag a 2022. április 04. és 2022. május 31. között az Einhell Hungária Kft. mintaboltjában (2092 Budakeszi, Budaörsi utca 2749/2.) vagy a hivatalos magyarországi viszonteladóinál vásárolt Einhell Power X-Change Solo és Kit termékek vesznek részt. Az Alza.hu, Kamody.hu, Mall.hu nem hivatalos forgalmazói az Einhell Hungária Kft.-nek, így ezen cégeknél történt vásárlás, illetve az Obi áruházaiban történt vásárlás nem jogosít a nyereményjátékban való részvételre. Pályázatokat kizárólag postán az Einhell Hungária Kft. címére (2092 Budakeszi, Budaörsi utca 2749/2.) vagy emailben az ugyfelszolgalat@einhell.com emailcímre lehet elküldeni.

 

 

Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több Pályázatot beküldeni a megadott címre. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot a Szervező nem fogadja el pályázatként és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe.

Amennyiben ugyanazt a Pályázatot több játékos is feltölti, nyertesség esetén az üzleti célú juttatás átvételére azon személy jogosult, aki az eredeti számlát a Szervező részére bemutatja.

A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, stb. miatt - nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.

 

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki vagy tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, nem vesznek részt a sorsolásban. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.

A Játékos köteles a vásárlást igazoló számlát/blokkot a Játék lezártát követő 90 napig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és Szervezőnek vagy Megbízottjának - kérés esetén - megfelelően bemutatni.

A Szervező fenntartja a jogot a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkokkal kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni és nem vagyoni hátrányokért.

A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen hamis, vagy hamisított számlával vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik az Üzleti célú juttatások megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost.

Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított számlával, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatbeküldés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak.  A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére az Üzleti célú juttatásokat azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, valamint megbízottjaikat semmilyen felelősség nem terheli. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 

5. NYEREMÉNYEK

 

A játék ideje alatt az érvényes pályázatot beküldők az alábbi nyereményeket nyerhetik meg: a fődíj: 1 db FREELEXO 800 LCD BT SOLO robotfűnyíró (cikkszám: 3413953, Br. 349 990 Ft) 1 db 4,0Ah 18V Power-X-Change Starter-Kit (cikkszám: 4512042, Br. 34 990 Ft) és 1 db telepítőcsomag (0-1200 m²: Br. 82 550 Ft). Második díj:  1 db GE-CM 36/37 Li Set (2x 3,0 Ah)  akkus fűnyíró szett (cikkszám: 3413173, Br. 99 990 Ft). Harmadik díj: 1 db TE-CD 18/40 Li-i +64 (2x2,0Ah) akkus fúró-csavarozó készlet (cikkszám: 4513992, Br. 34 990 Ft).

 

6. SORSOLÁS MÓDJA

 

A sorsolásra 2022. június 17. délelőtt 10.00 órakor közjegyző jelenlétében történik a közjegyző székhelyén (Dr. Ligeti Erika közjegyző irodája: 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/b. I/5.).

 A sorsolás kézi húzással történik. A sorsolás során először kihúzásra kerül a harmadik díj nyertese, majd a második díj nyertese, végül a fődíj nyertese. Ezután a tartalék nyertesek kisorsolására kerül sor, aminek során először kihúzásra kerül a harmadik díj tartalék nyertese, majd a második díj tartalék nyertese, végül a fődíj tartalék nyertese. A tartaléknyertes kizárólag érvénytelen pályázatok esetén jogosult a nyeremény átvételére. A nyeremény átadására szervezőnek a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetősége.

Az 5. pontban felsorolt nyeremények nyertesei a sorsolást követő 3 munkanapon belül kapnak értesítést a nyerés tényéről, a beküldött számlamásolattal megadott e-mail címen vagy telefonszámon.

 

 

7. ÜZLETI CÉLÚ JUTTATÁSOK ÁTADÁSA

 

A Szervező a nyertességről szóló e-mail üzenetet a nyertes által beküldött levélben vagy emailben feltüntetett email címre juttatja el.

A Szervező az 5. pontban írt Üzleti célú juttatásokat a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott (kizárólag) magyarországi címre.

A Szervező az Üzleti célú juttatás kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Üzleti célú juttatás átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így az Üzleti célú juttatás átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező az Üzleti célú juttatás átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy az Üzleti célú juttatással kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel - együtt jogosult.

 

8. ADATVÉDELEM

 

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A Játékosok által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek minősül. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az üzleti célú juttatások átadása előtt kérelmezi. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére kezelje.

Az adatok kezelője a Játék Szervezője, aki az adatokat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET rendelkezései szerint kezeli.

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Üzleti célú juttatások kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem megbízottjaik semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező az Üzleti célú juttatás tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak.

A Szervező kizárja a felelősséget minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállalnak. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a Pályázatbeküldésbe stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi. A Btk. 375 § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az összes üzleti célú juttatás átadása előtt kérelmezi. Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 3 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 3 juttatásnál kevesebbet adjon át.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező megbízottja a játékosokat az einhell.hu oldalon keresztül tájékoztatja. A nyereményjátékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt Einhell Power X-Change termékekkel lehet. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

 

Budakeszi, 2022.03.25.

 Einhell Hungária Kft.